Terapia

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i
Młodzieży w Elblągu zapewnia następujące rodzaje terapii:

KINEZYTERAPIA

Leczenie ruchem to nie tylko zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wzmocnienie siły mięśni, poprawa sprawności ogólnej, ale również stymulacja rozwoju umysłowego, zwiększenie samodzielności i umiejętności niezbędnych w życiu.

Oferujemy:

• ćwiczenia metodą NDT-Bobath

• ćwiczenia indywidualne i zespołowe

• ćwiczenia na zestawie bloczkowo – ciężarkowym

• usprawnianie metodą Petö

TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA

Zajęcia mają na celu pomóc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych małej i dużej motoryki, komunikacji i socjalizacji.
Pracujemy metodą Weroniki Sherborne, elementami kinezjologii edukacyjnej.U dzieci ze szczególnymi potrzebami oferujemy terapię metodą M.
Ch. Knillów, stymulację polisensoryczną w „Sali Doświadczania Świata”, terapię SI rozwijającą integrację zmysłowo – ruchową.

TERAPIA ZABAWĄ

Cudowna zabawa, radosne działanie to jednocześnie nabywanie
umiejętności współdziałania w grupie, porozumiewania się z
otoczeniem, utrwalanie wiadomości, pojęć na drodze własnych
doświadczeń.

FIZYKOTERAPIA


Oferujemy zabiegi z zakresu :

–   elektroterapii
–   magnetoterapii
–   laseroterapii
–   ultradźwięki
–   światłolecznictwa
–   okłady żelowe zimne i ciepłe

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNAUmiejętność mowy ma dodatni wpływ na rozwój psychiczny,
orientacji, kształtowanie myśli i postępowanie dziecka. Oferujemy
Terapią indywidualną i grupową.
HYDROTERAPIA
Oferujemy:• masaż hydropowietrzny całościowy• masaż wirowy kończyn górnych

• masaż wirowy kończyn dolnych

• aquavibron

 

TERAPIA RODZINTerapia rodzin umożliwia kontakt z innymi rodzicami znajdującymi się w
podobnej sytuacji oraz pomaga rodzicom w osiągnięciu poczucia
kompetencji rodzicielskich i satysfakcji w procesie wychowania.
TERAPIA RĘKITerapia ręki ma na celu usprawnienie precyzyj-nych ruchów rąk, koordynacji ruchów, wyuczenie zdolności koncentracji.
MASAŻMasaż suchy służy do przygotowania mięśni i ścięgien do ćwiczeń
ruchowych. U niemowląt i małych dzieci, dzieci z opóźnionym
rozwojem psychomotorycznym, z MPDz ogromne znaczeniema stymulacja dotykowa – masaż Shantali.
INDYWIDUALNY PROGRAM REHABILITACYJNO – TERAPEUTYCZNY
opracowany dla każdego uczestnika przez zespół rehabilitacyjny.