Terapia

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu
zapewnia następujące rodzaje terapii:

Leczenie ruchem to nie tylko zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wzmocnienie siły mięśni, poprawa sprawności ogólnej, ale również stymulacja rozwoju umysłowego, zwiększenie samodzielności i umiejętności niezbędnych w życiu.

Oferujemy:

  • ćwiczenia metodą NDT – Bobath,
  • ćwiczenia indywidualne i  zespołowe
  • ćwiczenia na zestawie bloczkowo – ciężarkowym
  • usprawnianie metodą Petö

FIZYKOTERAPIA

Oferujemy zabiegi z zakresu :

– elektroterapii
– magnetoterapii
– laseroterapii
– ultradźwięki
– światłolecznictwa
– okłady żelowe zimne i ciepłe

MASAŻ

Masaż suchy służy do przygotowania mięśni i ścięgien do ćwiczeń ruchowych.

U niemowląt i małych dzieci, dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym  ogromne znaczenie ma stymulacja dotykowa – masaż Shantali.

HYDROTERAPIA

Oferujemy:

• masaż hydropowietrzny całościowy
• masaż wirowy kończyn górnych
• masaż wirowy kończyn dolnych
• aquavibron

TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA

Zajęcia mają na celu pomóc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych małej i dużej motoryki, komunikacji i socjalizacji.
Pracujemy metodą Weroniki Sherborne, elementami kinezjologii edukacyjnej.U dzieci ze szczególnymi potrzebami oferujemy terapię metodą M.Ch. Knillów,
stymulację polisensoryczną w „sali doświadczania świata”, terapię SI rozwijającą integrację zmysłowo – ruchową.

TERAPIA ZABAWĄ

Cudowna zabawa, radosne działanie to jednocześnie nabywanie umiejętności współdziałania w grupie, porozumiewania się z otoczeniem, utrwalanie wiadomości, pojęć na drodze własnych doświadczeń.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Umiejętność mowy ma dodatni wpływ na rozwój psychiczny, orientacji, kształtowanie myśli i postępowanie dziecka.  Oferujemy  terapią indywidualną i grupową.

TERAPIA RODZIN

Terapia rodzin umożliwia kontakt z innymi rodzicami znajdującymi się w podobnej sytuacji oraz pomaga rodzicom w osiągnięciu poczucia kompetencji rodzicielskich i satysfakcji w procesie wychowania.

TERAPIA RĘKI

Terapia ręki ma na celu usprawnienie precyzyjnych ruchów rąk, koordynacji ruchów, wyuczenie zdolności koncentracji.

INDYWIDUALNY PROGRAM REHABILITACYJNO – TERAPEUTYCZNY
opracowany dla każdego uczestnika przez zespół rehabilitacyjny