Oferta

Ośrodek organizuje turnusy rehabilitacyjne z programem nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością  dla dzieci i młodzieży.

 •  z dysfunkcją narządu ruchu ( również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich )
 • z upośledzeniem umysłowym, z epilepsją
 • z MPD ( mózgowe porażenie dziecięce ) z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego
 • z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
 • z zaburzeniami zachowania i emocji
 • z autyzmem
 • z wadami genetycznymi z zespołem Downa
 • z chorobami neurologicznymi
 • z chorobami reumatologicznymi
 • ze schorzeniami kręgosłupa
 • ze skoliozą
 •  z wadami postawy

W skład zespołu rehabilitacyjnego wchodzą: lekarz specjalista rehabilitacji, lekarz specjalista chirurgii dziecięcej,  fizjoterapeuci, masażysta, logopedzi, pedagog – terapeuta, psycholog, terapeuta zajęciowy.

Oferujemy:

 • kinezyterapię
 • terapię psychopedagogiczną
 • terapię zabawą
 • fizykoterapię
 • terapię logopedyczną
 • zooterapię
 • hydroterapię
 • terapię ręki
 • masaż
 • terapię rodzin
 • indywidualny program rehabilitacyjno – terapeutyczny
 • szkolenia
 • program spędzania wolnego czasu