Cennik

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Ośrodek rehabilitacyjno – Terapeutycznego wprowadza wysokości opłat za świadczenia zdrowotne oraz usługi dodatkowe inne niż finansowane ze środków publicznych

  1. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne
  2. wysokość opłat za usługi dodatkowe
  3. wysokość opłat za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej