Programy Unijne

Logotypy Unijne

 Projekt dofinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

E-rehabilitacja – informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług

w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu

Całkowita wartość projektu: 970 408,50 zł

Kwota dofinansowania z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 811 360,27 zł

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu

loga2

Cele projektu

Projekt jest zadaniem inwestycyjnym polegającym na zakupie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz budowie zintegrowanego systemu informatycznego, co umożliwi prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej, współpracę z elektroniczną platformą usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, dwustronną komunikację z pacjentami Ośrodka, lepsze zarządzanie zasobami jednostki. Ma to na celu poprawę jakości obsługi pacjentów poprzez podniesienie dostępności do informacji o stanie zdrowia i przebiegu leczenia, usprawnienie obsługi świadczeniobiorców, umożliwienie realizacji elektronicznych usług związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Dodatkowym elementem systemu jest stanowisko i oprogramowanie „Wirtualny Rehabilitant” tj. nowoczesna aplikacja internetowa służąca do komunikacji audio-video pomiędzy terapeutą w jednostce a pacjentem w domu. Projekt przewiduje także użyczanie pacjentom laptopów umożliwiających prowadzenie sesji w przypadku osób nieposiadających własnego sprzętu.

Korzyści płynące z projektu

 • wyposażenie Ośrodka w nowoczesny sprzęt komputerowy, oprogramowanie i zintegrowany system informatyczny,
 • prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej,
 • planowanie wizyt lekarskich i zabiegów rehabilitacyjnych przy pomocy systemu informatycznego,
 • możliwość rejestracji on – line,
 • sprawne zarządzanie bazą pacjentów,
 • usprawnienie procedury rozliczeń z płatnikami świadczeń,
 • możliwość szybkiego wglądu i analizy danych medycznych,
 • dostęp do zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych,
 • możliwość kontaktu z pacjentami on – line,
 • sprawny kontakt z innymi ośrodkami,
 • możliwość wsparcia i kontroli pacjentów w trakcie realizacji zaleceń lekarza, fizjoterapeuty oraz innych specjalistów w warunkach domowych,
 • poprawa systemu ochrony danych osobowych,

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży
w Elblągu ul. Królewiecka 2, tel. 55/232 74 50
Filia w Pasłęku ul. M. Kopernika 24 A, tel. 55/234 67 08
Filia w Nowym Dworze Gdańskim ul. Obrońców Westerplatte 9, tel. 55/246 27 87
adres e-mail: sport_elblag@pro.onet.pl
www.spor-t.pl