Zamówienia Publiczne

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu  zaprasza do złożenia oferty  cenowej  na wykonanie badania instalacji gniazd 230V w gabinecie fizykoterapii i hydromasażu w zakresie ochrony przeciwporażeniowej – ZAKOŃCZONY

Do pobrania:

Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu  zaprasza do złożenia oferty  cenowej  na przegląd serwisowy i czynności konserwacyjne systemu oddymiania klatek schodowych – ZAKOŃCZONY

Termin składania ofert: 04 września 2017 r godz. 10:00

 

Do pobrania:

Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu  zaprasza do złożenia oferty  cenowej  na wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych – ZAKOŃCZONY

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2017 r godz. 10:00

 

Do pobrania:

Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej.