Dostęp do świadczeń zdrowotnych dla osób otyłych

Mając na względzie prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz prawo do informacji, o których mowa w art. 6 – 8 oraz 10 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w załączniku poniżej przedstawiamy wykaz placówek w województwie warmińsko – mazurskim, które mogą udzielić świadczeń pacjentom chorującym na otyłość III stopnia.

WYKAZ

Jednocześnie informujemy, że pełny wykaz placówek medycznych oraz dostępnych w nich świadczeń zdrowotnych dla osób otyłych został zamieszczony na stronie www.bpp.gov.pl