Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym

PORADNIA  DLA  OSÓB  Z  AUTYZMEM DZIECIĘCYM

 Królewiecka 2, 82 – 300 Elbląg

Rejestracja jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 tel. ( 55 ) 232 74 50

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek 8:00 – 18:00
Środa 10:30 – 15:30
Czwartek 13:00 – 18:00

Poradnia realizuje świadczenia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

  1. porady lekarskie diagnostyczne rozpoczynające proces diagnostyczno- terapeutyczny udzielane przez specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży,
  2. porady kompleksowo–konsultacyjne, wstępne lub kontrolne świadczenia udzielane przez zespół specjalistów: lekarza specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży,  psychologów, pedagoga, logopedów i fizjoterapeutów,
  3. program terapeutyczno- rehabilitacyjny zespół świadczeń udzielanych w celu poprawy w funkcjonowaniu pacjenta,

W poradni oferujemy następujące formy terapii: ruch rozwijający W. Sherborne, terapia behawioralna, elementy treningu umiejętności społecznych, zajęcia z elementami usprawniania sensorycznego, terapia przez zabawę, techniki relaksacyjne, metoda dobrego startu i inne formy terapii w zależności od potrzeb pacjenta.

W skład zespołu terapeutycznego Poradni wchodzą: lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta.

Wszyscy członkowie zespołu posiadają szeroką wiedzę zdobytą podczas specjalistycznych szkoleń oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W celu skorzystania ze świadczeń należy zgłosić się do rejestracji  ze  skierowaniem do poradni dla osób z autyzmem dziecięcym wystawionym przez  lekarza  ubezpieczenia zdrowotnego.