Elbląg, dnia 10.04.2017 r.

Szanowni  Państwo !

Jeśli niepokoją Państwa trudności dziecka związane z rozwojem:

  •  poznawczym,

  •  emocjonalnym i zachowania,

  •  społecznym (trudności adaptacyjne, z odnalezieniem się w grupie rówieśniczej, w  nawiązywaniu relacji),

  •  mowy,

  •  ruchowym,

serdecznie zapraszamy do skorzystania z odpłatnych specjalistycznych usług:

  • psychologicznych,

  • logopedycznych,

  • fizjoterapeutycznych.

Informacje i rejestracja pod  numerem telefonu: +48 797 365 553

Cennik usług

Konsultacja psychologiczna, 1-sze spotkanie 60 min. – 80,00 zł

Terapia psychologiczna 45 min.  – 60,00 zł

Konsultacja logopedyczna, 1-sze spotkanie – 80,00 zł

Terapia logopedyczna 45 min.  – 60,00 zł

Rehabilitacja ruchowa 45 min.  – 60,00 zł

Konsultacja lekarska – specjalista rehabilitacji medycznej  – 100,00 zł

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

Zgodnie z § 17 Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu

1.    Świadczenie zdrowotne mogą być udzielane odpłatnie :

a)      osobom nieuprawnionym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

b)      osobom nieposiadającym skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

2.    Opłaty mogą być pobierane również za udzielenie świadczeń zdrowotnych innych niż objęte umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz spoza koszyka świadczeń gwarantowanych.

3.    Odpłatne świadczenia zdrowotne są realizowane na podstawie indywidualnego rozliczenia z pacjentem.

4.    Pacjent winien uregulować należność za usługę przed jej rozpoczęciem.

5.    Zapłata za odpłatne świadczenie zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową za pokwitowaniem lub przelewem na wskazany rachunek.

6.    Na życzenie pacjenta za odpłatne świadczenie zdrowotne może zostać wystawiona faktura VAT.

7.    Odpłatne zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane są wyłącznie na podstawie zlecenia lekarza.

8.    Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach innych niż wyznaczone do udzielania świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.