Aktualności

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Dyrekcja i Pracownicy
Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego 
dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu
życzą Pacjentom i ich Rodzinom
wiary, nadziei  i miłości, radosnych  spotkań z najbliższymi,
dobrego odpoczynku w wiosennym nastroju, pogody ducha i pokoju w sercu

Więcej